[DisplayNone]

Johtamisen Kehittäminen


Kaikki johtavassa asemassa olevat eivät ole luonnostaan hyviä johtajia, mutta lähes kaikista voidaan kehittää erinomaisia johtajia.


Mikä tekee johtajasta erinomaisen?

  • Kyky ja kiinnostus johtaa
  • Johdettavien ymmärtäminen
  • Ymmärrys itsestään ja siitä miten he vaikuttavat toisiin
  • Roolinsa ymmärtäminen sekä johtajana että esimiehenä