[DisplayNone]

Job Matching


Yksilön sopivuus tiettyyn rooliin on helpompi ymmärtää kun kompetenssi jaetaan kahteen kokonaisuuteen:

  1. Taidot, Osaaminen ja Tekninen pätevyys
  2. Käyttäytymispiirteet, Persoonallisuus ja Henkilökohtaiset kyvyt


Perinteisesti henkilövalinnoissa on keskitytty arvioimaan kandidaatin taitoja ja teknistä pätevyyttä mutta kompetenssiarvioinneissa arvioidaan myös kandidaatin käyttäytymispiirteitä, ajattelutapaa ja kiinnostusta. Kompetenssiarvioinnit perustuvat työssä onnistumisen kannalta oleellisten kompetenssien tunnistamiseen ja kandidaattien piirteiden arviointiin niiden osalta.

Job Matching hyödyt

  • Minimoidaan virherekrytoinnit
  • Tunnistetaan vahvuudet ja rajoitukset
  • Löydetään kehittämistarpeet
  • Parannetaan työviihtyvyyttä ja tuottavuutta
  • Vähennetään konflikteja ja poissaoloja