[DisplayNone]

Työntekijöiden Perehdytys


Työntekijöiden tehokkaalla perehdytyksellä on positiivinen domino efekti: sillä varmistetaan että uudet työntekijät tuntevat itsensä tervetulleiksi ja hyvin valmistautuneiksi uuteen tehtäväänsä. Se antaa heillä varmuutta ja edellytyksiä vaikuttaa organisaatiossa, joka taas antaa yritykselle edellytykset suoriutua tehtävästään.


Tehokkaan perehdytyksen hyödyt

  • Vähentää aikaa joka tarvitaan täyden tuottavuuden saavuttamiseksi
  • Parantaa suorituskykyä ja tuottavuutta
  • Kohdentaa koulutusta, kehittämistä ja valmennusta
  • Parantaa työvoiman viihtyvyyttä, moraalia ja sitoutumista