[DisplayNone]

Seulonta ja valinta


Huolellinen seulonta vähentää todennäköisyyttä valita vääriä yksilöitä organisaationne. Huumetestien ja taustojen tarkistuksella voidaan yleensä karsia pois kaikkein riskialttiimmat kandidaatit. Sen jälkeen hyvällä soveltuvuusarvioinnilla voidaan tunnistaa ne joilla on parhaat edellytykset onnistua tietyssä työroolissa.Tehokkaan Seulonnan Hyödyt

  • Vähennetään virherekrytointeja
  • Nopeutetaan rekrytointiprosessia
  • Parannetaan rekrytointien laatua
  • Vähennetään virheistä ja poissaoloista aiheutuvia kuluja