CheckPoint 360°™
 
Tietoa arvioinnista
 

CheckPoint 360°™ on johtamistaitojen arviointi jota käytetään osana johtamistaitojen ja johtamisen tehokkuuden kehittämistä. Arviointi kerää palautetta alaisilta, vertaisilta ja esimiehiltä. Raportti sisältää myös, kerätyn palautteen perusteella, selkeitä ohjeita henkilökohtaisen osaamisen kehittämiseen. Myös arvioidun esimies saa raportin joka sisältää myös johtamisohjeita. Arvioinnista saa myös tiimiraportteja.

 
Käyttötarkoitus
 
CheckPoint 360°™ on 360-asteen arviointi jonka avulla arvioidut pystyvät tunnistamaan ja priorisoimaan omia kehittämismahdollisuuksiaan ja johtamistaitojaan. Sitä voidaan myös käyttää laajempaan johtamisen kehittämiseen organisaatiossa. Johtamisen kehittämisellä parannetaan työntekijöiden suorituskykyä, sitoutumista, tyytyväisyyttä ja tuottavuutta.