Profiles Managerial Fit™
 
 
Tietoa arvioinnista
 
Profiles Managerial Fit™ on johtamistyökalu joka mittaa työssä kriittistä yhteensopivuutta esimiehen ja alaisen välillä. Kun esimiehen johtamistyyli sopii yhteen alaisen tarpeiden kanssa, molempien suoritustaso nousee.Huono yhteensopivuus alentaa molempien suoritustasoa. Rekrytoinnin yhteydessä on tärkeää arvioida yhteensopivuutta jo alkuvaiheessa. Konseptin ymmärtäminen valinnan jälkeen, vaikka yhteensopivuus ei ole täydellinen, antaa mahdollisuuden parantaa tiimin tuottavuutta, vähentää vaihtuvuutta ja estää turhienkorvaajien rekrytointeja.
 
 
Käyttötarkoitus
 
Profiles Managerial Fit™ arviointia käytetään parantamaan yhteisymmärrystä ja kommunikointia sekä johtamisen kehittämiseen ja suoritustason nostamiseen.