Profiles Performance Indicator™
 
Tietoa arvioinnista
 

Profiles Suoritusindikaattori™ on DISC pohjainen arviointi joka kuvaa yksilön tapaa olla vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Arvioinnista saatava raportti antaa ohjeita oman suoritustason nostamiseen ja esimiehelle suunnitellun raportin avulla yksilöä voidaan johtaa siten että suorituskyky ja tuottavuus paranee. Raportti auttaa esimiestä ymmärtämään miten henkilöitä johdetaan ja motivoidaan tehokkaasti. 

Profiles Suoritusindikaattori™ arviointiin liittyy myös ryhmäraportteja ja analyysejä jotka ovat apuvälineitä tiimien kehittämiseen ja ryhmien valmentamiseen.
 
 
Käyttötarkoitus
 
Profiles Suoritusindikaattori™ on suunniteltu käytettäväksi työntekijöiden käyttäytymispiirteiden ymmärtämiseen ja tiedon hyödyntämiseen suorituskyvyn kehittämiseen.