PROFILES SALES ASSESSMENT™
 
 
Tietoa arvioinnista
 
 
Profiles Sales Assessment™ mittaa kuinka hyvin henkilö sopii tiettyyn myyntirooliin teidän organisaatiossanne, niin että myynnin suorituskyky saadaan maksimaaliselle tasolle. Arviointia käytetään myyjien valintaan, sisäänajoon ja johtamiseen. Ainutlaatuinen suoritusmallien laadinta mahdollistaa arvioinnin räätälöinnin yrityksen, aseman, esimiehen tai muunlaisten muuttujien mukaan. Näin saadaan arviointi joka mittaa juuri niitä asioita jotka ovat tärkeitä teidän organisaatiossa menestymisen kannalta. Vertailutieto perustuu huippusuoritukseen tietyssä roolissa. Tämä arviointi ennustaa myös suoriutumista seitsemällä myynnin kannalta kriittisellä osa-alueella: prospektointi, soittohalu, kaupan päättäminen, oma-aloitteisuus, työskentely tiimin kanssa, suhteiden luominen ja ylläpito sekä palkitseminen.
 
 
Käyttötarkoitus
 
Profiles Sales Assessment™ on tarkoitettu myyntihenkilöstön valintaan, motivointiin ja johtamiseen, myynnin suorituskyvyn maksimoimiseksi.