ProfileXT®
 
Tietoa arvioinnista
 
ProfileXT® on monikäyttöinen ns. koko henkilön arviointi jota käytetään seulontaan, valintaan, kehittämiseen, valmennukseen, johtamiseen sekä ura- että seuraajasuunnitteluun. Arviointi mittaa kuinka hyvin henkilö sopii tiettyyn rooliin organisaatiossanne, nyt tai tulevaisuudessa. Tuloksia voidaan hyödyntää myös sisäänajossa, kehityskeskusteluissa ja strategisessa suunnittelussa. ProfileXT® hyödyntää suoritusmalleja jotka räätälöidään juuri yrityksen tarpeisiin.
 

 
Käyttötarkoitus
 
ProfileXT® arviointia voidaan käyttää työsuhteen koko elinkaaren hallintaan. Raportit antavat esimiehelle arvokasta tietoa yksilöstä, jonka avulla esimies voi auttaa henkilöä menestymään työroolissaan parhaalla mahdollisella tavalla. Arviointia voidaan myös käyttää työroolien määrittelemiseen ja suoritusmallien kehittämiseen. ProfileXT® on erittäin monikäyttöinen arviointi jota voidaan käyttää moneen erilaiseen tilanteeseen kun tarvitaan syvällistä tietoa ihmisten työsuoritukseen liittyen.
 
Spara