[DisplayNone]

Henkilöarvioinnit


Kaikki henkilöarviointiratkaisumme ovat vankalla tieteellisellä pohjalla ja niiden tulosvaikutus on testattu. Me mittaamme työnantajan kannalta oleellisia asioita joiden perusteella tehdä päätöksiä rekrytointiin, valmennukseen, kehittämiseen ja johtamiseen liittyen. Profiles International on erilainen. Meidän HR ratkaisumme ja alansa huippua olevat arvioinnit auttavat organisaatioita menestymään!
 

 

Miksi arviointeja?

  • Saadaan oikeat ihmiset oikeille paikoille
  • Ennakoidaan tulevaisuutta
  • Saadaan selkeät tavoitteet valmennukselle ja kehittämiselle
Lue kaikki 10 syytä

Minkä tyyppistä ratkaisua etsit?

Meillä on ratkaisuja moneen tarpeeseen:


Valinnat

Sekä rekrytointi että uudelleen sijoittaminen


Kehittäminen

Valmennus, coaching, itsensä kehittäminen ja johtaminen.

Seulonta

Tunnista ne hakijat joilla on suurin todennäköisyys sopia teidän yritykseenne
Lue lisää


Perehdytys

Tuntemalla ihmisten edellytykset saat heistä tuottavampia nopeammin.
Lue lisää


Job Matching

Kun oikeat ihmiset ovat oikeilla paikoilla suoritustaso nousee ja vaihtuvuus pienenee.
Lue lisää


Hyvistä työntekijöistä kiinni pitäminen

Kun tiedät mitä ihmiset haluavat voit tarjota heille sopivia haasteita.
Lue lisää


Myyntitaitojen hallinta

Valitse oikeat myyjä ja johda heitä oikein, tulosten saavuttamiseksi.
Lue lisää


Strateginen kyvykkyyden hallinta

Tunnista roolit ja yksilöt jotka tukevat nykyisä ja tulevia strategioitasi.
Lue lisää


Asiakaspalvelun hallinta

Valitse ja kehitä yksilöitä joista asiakkaasi pitävät ja paranna asiakasuskollisuutta.
Lue lisää


Johtamisen kehittäminen

Tunnista ne joilla on potentiaalia ja halua johtaa, ja hyödynnä heidän täyttä potentiaaliaan.
Lue lisää


Työpaikan tiimit

Rakenna tiimejä jotka toimivat ja jossa yksilöt pääsevät hyödyntämään vahvuuksiaan.
Lue lisää


Suorituskyvyn hallinta

Tunnista ja ratkaise suorituskykyongelmat proaktiivisesti.
Lue lisää


Potentiaalin maksimointi

Tunnista henkilöiden piilevät kyvyt ja auta heitä saavuttamaan maksimaalinen suorituskyky.
Lue lisää


Työpaikan konfliktien ratkaiseminen

Poista ongelmat ennen kuin niistä tulee ylitsepääsemättömän haasteellisia.
Lue lisää


Spara