[DisplayNone]

Strateginen Kyvykkyyden Hallinta


Strategisen Kyvykkyyden Hallinnan avulla varmistetaan että organisaatiossanne on oikeat ihmiset oikeilla paikoilla oikeaan aikaan, jotta saavuttaisitte tavoitteenne. Prosessi auttaa organisaatioita ymmärtämään nykytilansa, ennustamaan tulevaisuuden vajeet kyvykkyydessä ja ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin vajeiden poistamiseksi.


Tehokkaan strategisen kyvykkyyden hallinnan hyödyt

  • Henkilöstösuunnittelu johdetaan liiketoiminnan strategioista
  • Selkeytetään nykyiset ja tulevaisuuden roolit ja vastuut
  • Kohdennetaan koulutus, kehitys ja valmennuspanostukset
  • Varmistetaan kokemukseen perustuvan tiedon siirtyminen
  • Maksimoidaan jokaisen työntekijän panos
  • Minimoidaan äkillisistä henkilövaihdoksista aihetuvat häiriöt