Ota yhteyttä


Kaipaatko lisätietoa?

Ota yhteyttä saadaksesi veloituksettoman kartoituksen ja konsultaatiota tarpeistasi

Ota yhteyttä
[DisplayNone]

Asiakas Case Kuvauksia (englannin kielinen)

Profiles International on ollut johtava työpsykologisten arviointien toimittaja yli 20 vuotta. Lue kuinka me olemme pystyneet auttamaan joitakin meidän yli 40,000 asiakkaasta sinä aikana.


Viisi kriittistä Johtamisen epäonnistumisen syytä: Oireet ja Korjauskeinot

Miksi lähiesimiehet epäonnistuvat ja mitä voidaan tehdä sen estämiseksi? Tässä raportissa tutkiskellaan viittä kriittistä asiaa ja annetaan selkokieliset ohjeet miten esimiehet voivat välttää ongelmia.


Ohjeet miten päivittää kyvykkyyttä ulkopuolisten tähtien avulla

Tässä raportissa annetaan viisi oppituntia siitä miten kyvykkyyttä voidaan päivittää. Jokaisessa kohdassa poraudutaan käytännön tasolle ja annetaan selkeitä toimintaohjeita prosessiin ja siitä miten tavallisimmat virheet on vältettävissä.


Strategisen henkilöstösuunnittelun ohje johdolle

Strateginen henkilöstösuunnittelu on prosessi jolla varmistetaan että organisaatiossa on oikeat ihmiset oikeilla paikoilla oikeaan aikaan, jotta toivotut tulokset voidaan saavuttaa. Tässä raportissa kuvataan strategisen henkilöstösuunnittelun kuusivaiheinen prosessi ja annetaan ohjeita tulosten saavuttamiseksi.


Miksi fiksut ihmiset alisuorittavat

Moni meistä on kokenut sen. Huolellisen seulonnan jälkeen yksi kandidaatti eroaa edukseen muista. Melko nopeasti rekrytoinnin jälkeen huomataan kuitenkin että asiat ei suju niin kun odotettiin. Tässä raportissa käsitellään tavallisimpia syitä ja sitä miten alisuoritus voidaan välttää.


Kuusi keinoa saada lähiesimiesten koko potentiaali hyödynnettyä

Muutokset ovat suuri haaste monelle organisaatiolle ja varsinkin lähiesimiehille. Tässä raportissa selvitetään miten näiden lähiesimiesten potentiaali voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla.


Työntekijöiden valmentamisen jalo taito

Valmentaminen ei vain muuta organisaatiokulttuuria, se myös nostaa suorituskykyä ja parantaa sijoitetun pääoman tuottoa. Tämä raportti auttaa yritysjohtajia paremmin ymmärtämään jatkuvan valmentamisen tärkeys ja arvo.


Sitoutumisen edistäminen

Tämä raportti auttaa sinua ymmärtämään niitä asioita jotka vaikuttavat henkilöstön sitoutumiseen sinun organisaatiossasi. Raportissa kuvataan sitoutumista kolmella tasolla: organisaatio, johto ja työntekijätaso. Siinä annetaan käytännön ideoita sitoutumisen parantamiseksi omassa organisaatiossasi.


Johtajuuden Karsima - Leadership Charisma

Monelle yritysjohtajalle on haasteellista johtaa ja motivoida henkilöstöä saavuttamaan omistajien asettamat tavoitteet. Olemalla karismaattisempi johtaja voit selkeästi parantaa sitoutumista, tuottavuutta, kannattavuutta ja henkilöstösi menestystä.

Leadership Charisma kirja on oppikirja oman karisman kasvattamiseksi. Lisää tietoa kirjasta löytyy osoitteessa www.leadership-charisma.fi