[DisplayNone]

Työpaikan tiimit


Tehokkaiden, hyvin toimivien tiimien rakentaminen vaati paljon muuta kuin vain osaavien ihmisten yhdistäminen. Sekä tiimien rakentaminen että ylläpitäminen vaatii suunnittelua, kommunikointia ja päätösten tekemistä. Yksilöiden vahvuuksien ja heikkouksien arviointi, yhteistoiminnan pelisääntöjen luonti ja yhteisten tavoitteiden asettaminen vie pitkälle tehokkaan tiimin aikaansaamiseksi.


Tehokkaiden tiimien hyödyt

  • Vähennetään konflikteja ja minimoidaan epäonnistumiset
  • Parannetaan suoritustasoa ja tuottavuutta
  • Saadaan tulokset ajallaan ja tavoitteiden mukaan
  • Parantaa työvoiman viihtyvyyttä, moraalia ja sitoutumista